Adana Çevre Laboratuvarı, Adana Emisyon Ölçümü  
Türkçe English Twitter Facebook Twitter Facebook Türkçe English Twitter Facebook
gsm ruhsat işlemleri
      GSM Ruhsat İşlemleri ::

BİRİNCİ SINIF GSM ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN BELGELER 

 1. Gayri Sıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru Beyan Formu (ayrıntılı adres krokisi eklenecek)
 2. İmar Durumu (İlçe Belediye Başkanlığından)
 3. Yapı Kullanma İzin Belgesi (İlçe Belediye Başkanlığından)
 4. İşletme Belgesi (Bölge Çalışma Müdürlüğünden)
 5. İtfaiye Raporu (Merkez İtfaiye Müdürlüğünden)*
 6. Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı
 7. Sorumlu Müdür Sözleşmesi (işletmenin faaliyet alanında mesleki yeterliliğe sahip)
 8. Sorumlu Müdüre ait Diploma Sureti
 9. Vergi Levhası
 10. Ticaret Odasına Kayıtlı ise, Ticaret Sicil Gazetesi, Oda Kayıt Belgesi
 11. Esnaf ve Sanatkârlar Odasına Kayıtlı ise, Oda Kayıt Belgesi
 12. İmza Sirküleri
 13. Vaziyet Planı
 14. Tapu
 15. Kira Kontratı (Kiracı ise)
 16. Motor Beyannamesi (gerektiği durumlarda)
 17. İş Akış Şeması (gerektiği durumlarda)
 18. Emisyon İzin Belgesi (emisyon iznine tabi işyerlerinden) (İl Çev. ve Orm. Md.’den)
 19. Kapasite Raporu (gerektiği durumlarda) (Sanayi Odasından)
 20. Doktor Sözleşmesi (çalışan sayısı 50’den fazla olan işyerlerinden)
 21. Varsa basınçlı kapların, yakıt tanklarının ve vinçlerin Fenni Muayene Raporları
 22. Patlayıcı madde var ise Satın Alma ve Kullanma İzin Belgesi (İl Emniyet Md.’den)

 

 

 Copyright © 2016 KELEBEK KİMYA ÇEVRE LABORATUVARI. Tüm hakları saklıdır.

Yurt Mahallesi 71423 Sok. Gözütok Apt. No:3/A Çukurova/ADANA
Tel: 0322 453 20 01     Fax: 0322 453 17 65
Email: info@kelebekcevre.com.tr
    Adana Web Tasarım & İnternet Hizmetleri